TOP D.C.C. s.r.o.

 • kompletní realizace velkých a malých projektů
 • developerská činnost, realitní činnost, rozpočty a kalkulace
 • cash flow projektů, inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • complete management of both big and small projects
 • active in developing, real estate activities, budgets and calculations
 • project cash flow management, engeneering and fixed assets investment
 

Přednášky

České vysoké učení technické v Praze,
fakulta stavební,
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví,
přednáší: Ing. Luboš Krejčí, CSc.
 

Otázky ke zkouškám

 

Spolupráce na soudně-znaleckých posudcích

 • Revizní znalecký posudek o ceně nemovitosti administrativní budovy ČSÚ, Praha 10
 • Znalecký posudek na porovnání rozpočtových nákladů navrhovaného přemostění Lohkovského údolí
 • Znalecký posudek na cenu rozestavěné stavby rodinného domu Vranné nad Vltavou
 • Revizní znalecký posudek pro ocenění stavebních prací na rodinný dům v Pelhřimově
 • Revizní znalecký posudek pro ocenění stavebních prací na rodinný dům v Praze 6
 

Ostatní

 • Spolupráce na Hodnocení projektů Společný regionální operační program (SROP) - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 
 
© TOP D.C.C. 2006- 2023